Make your own free website on Tripod.com

זהירות, בנות

 

הבחור בתמונה עונה לשם יריב אשואל, ועוסק בהונאת כספים,

משתמש במספרי כרטיסי אשראי גנובים, לווה כספים, וחשוד בגניבת ארנקים

השם שלו נמצא בחברת ויזה כעבריין כרטיסי אשראי – אם תרצו לברר

 

שיטת הפעולה שלו היא לספר שהוא עשיר, שגר באוסטרליה כמה שנים ושחלה לאחרונה, כדי לזכות לאהדה ואמון

 

מי שתכניס אותו אליה הביתה, מסתכנת בגניבת רכוש