Make your own free website on Tripod.com

זהירות, בנות

 

הבחור בתמונה עונה לשם יריב אשואל, ונשמע אדם רגיש ועדין, אבל הוא עוסק בהונאת כספים,

משתמש במספרי כרטיסי אשראי גנובים, לווה כספים, וחשוד בגניבת ארנקים

השם שלו נמצא בחברת ויזה כעבריין כרטיסי אשראי – אם תרצו לברר

 

הוא נוהג לספר שהוא היה גר באוסטרליה כמה שנים ושהוא אמיד ולהמציא עוד פרטים כדי לזכות לאהדה ואמון

 

מי שתכניס אותו אליה הביתה, מסתכנת